Kontakt

Magnar Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 15A

65-410 Zielona Góra

TEL.: +48 517199759

MAIL: biuro@magnar.com.pl

NIP 9291904879

REGON 366419050

KRS 0000660524

 

Andrzej Chawrył – Prezes Zarządu Magnar Sp. z o.o.

Mateusz Chawrył – Wiceprezes Zarządu Magnar Sp. z o.o.

Tamara Muratkova – Wiceprezes Zarządu Magnar Sp. z o.o.